السلام علیک یا امام حسین علیه السلام

با گذشت ترین مردم، کسی است که در زمان قدرت داشتن، گذشت کند_امام حسین علیه السلام

بهمن 88
2 پست
دی 88
4 پست
خرداد 88
7 پست
دی 87
1 پست